Interuniversitaire permanente vorming met getuigschrift oedeemtherapie

De opleiding oedeemtherapie wordt 2-jaarlijks georganiseerd door de UGent, KULeuven en UAntwerpen. Het betreft een specialisatieopleiding bedoeld voor kinesitherapeuten met een bijzondere interesse in de oedeemtherapie. Het is een één-jarige opleiding die wetenschappelijk onderbouwd is en waarin verschillende nationale en internationale experten doceren. Alle soorten oedeem komen aan bod. Vanuit een uitgebreide theoretische achtergrond worden praktische vaardigheden aangeleerd zoals diagnostisering, evalueren, manuele lymfedrainage, zwachtelen, taping en oefentherapie. De lessen gaan door in het eerste semester op verschillende locaties (binnen de 3 deelnemende universiteiten) op vrijdag en zaterdag. In het tweede semester wordt er stage gelopen in verschillende gespecialiseerde centra (80 uren, waarvan 15 uren in de eigen praktijk).

Na het succesvol voltooien van de cursus ontvangt de cursist een getuigschrift en worden de contactgegevens van de cursisten op de website en referentielijst geplaatst.

Inschrijfbedrag: 2950 euro

Pro-Q-Kine geaccrediteerd / betaling KMO-portefeuille mogelijk


Algemeen programma

- Anatomie en fysiologie veneus stelsel
- Anatomie en fysiologie lymfestelsel
- Onderzoek en klinisch evalueren oedeem
- Theorie behandelen oedeem

Veneus oedeem

- Incidentie / prevalentie en meten veneus oedeem
- Fysiopathologie veneus oedeem
- Risicofactoren, preventie en behandeling veneus oedeem
- Praktijk wondzorg en windelen veneus oedeem

Lymfoedeem

- Epidemiologie lymfoedeem
- Risicofactoren, prevalentie en behandeling lymfoedeem
- Bandageren lymfoedeem: traditioneel, Coban, Silwrap...
- Oefentherapie bij lymfoedeem
- Lymfetapen
- Manuele lymfedrainage en lymfofluoroscopie
- Richtlijn NL lymfoedeem 2014
- Invasieve behandeling lymfoedeem: lymfetransplantatie
- Invasieve behandeling lymfoedeem: liposuctie en lymfoveneuze shunt

Lipoedeem

- Richtlijn lipoedeem NL 2014

Capita selecta

- Epidemiologie en behandeling melanoom / sarcoom en de link naar lymfoedeem
- Epidemiologie en behandeling urogenitale kanker en de link naar lymfoedeem
- Epidemiologie en behandeling gynaecologische kanker en de link naar lymfoedeem
- Epidemiologie en behandeling borstkanker en de link naar lymfoedeem
- Epidemiologie en fysiologie oedeem na CVA
- Lymfoedeem genitale regio en gelaat

 

Lesdagen en locatie AJ 2022-2023

~ Deze lesdata zijn onderhevig aan wijzigingen ~

 

Za 17/9/2022 (Antwerpen)

Vr 23/9/2022 (ONLINE)

za 24/9/2022 (Antwerpen)

Vr 7/10/2022 (ONLINE)

za 8/10/2022 (Gent)

Vr 14/10/2022 (ONLINE)

za 15/10/2022 (Leuven)

Vr 21/10/2022 (ONLINE)

Za 22/10/2022 (Leuven)

Vr 28/10/2022 (Antwerpen)

Vr 18/11/2022 – za 19/11/2022 (Gent)

Za 26/11/2022 (Antwerpen)

Vr 2/12/2022 (ONLINE)

Za 3/12/2022 (Leuven)

Vr 9/12/2022 (ONLINE)

Za 10/12/2022 (Leuven)

Za 17/12/2022 (Gent)

Za 14/01/2023 (voormiddag) - Terugkommoment (ONLINE)

Vr 20/01/2023 (avond) - Theorie-examen (Antwerpen)

Za 28/01/2023 - Praktijkexamen (Gent)

Za 10/06/2023 - Casusbespreking stage (Antwerpen)