PATIËNTEN GEZOCHT VOOR RCT OVER EFFECT MANUELE LYMFEDRAINAGE

Wednesday, June 27, 2018

MULTICENTER RCT: EFFECTIVITEIT MANUELE LYMFEDRAINAGE TER BEHANDELING VAN BORSTKANKER-GERELATEERD LYMFOEDEEM (EFFORT-BCRL TRIAL)

 

Doel studie

Het doel van deze multicentrische, dubbel-geblindeerde RCT is om het additionele effect van fluoroscopie-gestuurde manuele lymfedrainage (MLD) (n=67), als onderdeel van de decongestieve lymfatische therapie, na te gaan en deze te vergelijken met de toegevoegde waarde van een traditionele MLD (n=67) en een placebo MLD (n=67).

Primaire uitkomstwaarden hierbij zijn: 1) het lymfoedeem volume ter hoogte van de arm en/of hand, en 2) de mate van stagnatie van lymfevocht ter hoogte van de flank en/of romp.

Recentelijk werd het protocol van deze RCT gepubliceerd in ‘European Journal of Obstetrics & Gynaecology and Reproductive Biology’ (Link Pubmed).

 

Wie komt in aanmerking?

Patiënten met verleden van borstkanker
Zwelling arm en/ of hand unilateraal, met aanwezigheid van pitting
Minstens 3 maanden aanwezig
Geen lymfoveneuze shunt/ lymfetransplantatie
Geen bilateraal okselevidement
Geen actieve metastasen
Geen allergie jodium

 

Studiedesign

Intensieve fase: 3 weken intensieve behandeling lymfoedeem (dagelijks, 14 sessies)

Onderhoudsfase: 6 maanden onderhoudsbehandeling lymfoedeem (2x/week afgebouwd tot 1x/maand, 18 sessies)

Alle patiënten: standaardbehandeling, d.w.z. huidzorg, informatie, compressietherapie (windeling tijdens intensieve fase, daarna compressiekous tijdens onderhoudsfase), oefeningen

 

Wat betreft het onderdeel ‘manuele lymfedrainage’, zijn er 3 armen:

Interventiegroep: krijgt fluorscopie-gestuurde lymfedrainage
Controlegroep 1: krijgt traditionele lymfedrainage
Controlegroep 2: krijgt placebo lymfedrainage

 

Aantal inclusies

De studie wordt uitgevoerd in 4 universitaire ziekenhuizen (UZ Leuven, UZ Antwerpen, UMC Sint-Pieter te Brussel en UZ Gent), als ook in 1 regionaal ziekenhuis (AZ Groeninge, Kortrijk).  Tot op heden werden reeds 150 patiënten gerekruteerd. Het doel bestaat eruit, tegen eind januari 2019, in totaal 201 patiënten te hebben geïncludeerd.

T.e.m. januari 2019 zijn we nog steeds op zoek naar patiënten met borstkanker-gerelateerd lymfoedeem van de arm en/of hand. Voor verdere vragen of informatie kan u terecht op de nummers 016 34 50 05 en 016 34 50 06, of per mail naar tessa.devrieze@kuleuven.be en lore.vos@kuleuven.be.

 

Overzicht aanvang intensieve behandelblokken

UZ Leuven en UZ Antwerpen:

23/7 (tem 9/8) intensieve fase, aansluitend onderhoudsfase
3/9 (tem 21/9) intensieve fase, aansluitend onderhoudsfase
26/11 (tem 14/12) intensieve fase, aansluitend onderhoudsfase

UZ Gent:

2/7 (tem 19/7) intensieve fase, aansluitend onderhoudsfase
7/1 (tem 24/1) intensieve fase, aansluitend onderhoudsfase

AZ Groeninge Kortrijk:

24/9 (tem 11/10) intensieve fase, aansluitend onderhoudsfase

U vindt een beschrijving van ons privacybeleid en het gebruik van cookies op deze pagina.

Ik accepteer