ICC “back to back” met het ILF 2018 in Rotterdam

Tuesday, June 26, 2018

De titel dit jaar voor het ICC congres was ‘Chronic edema and compression”. Op 7 juni was er een sessie over meetmethoden voor compressie modaliteiten. H. Brörson ( Lund University, Zweden) besprak de eerste resultaten van een pilootstudie waarbij op maat gemaakte steunkousen werden getest. Er werden speciale kunstbenen uit polyethyleen gebruikt. Op basis van deze benen werden op maat gemaakte steunkousen van 4 fabrikanten getest. De eerste resultaten tonen aan dat de verschillende fabrikanten onderling verschillen qua druk. Tevens werd er aangetoond dat er geen gradiënt aanwezig was in de kousen. Om de drukmetingen uit te voeren werd er gebruik gemaakt van IScan elektroden (Tekscan Inc).

Y.W. Chi (USA) demonstreerde via een mechanisch model dat de interface druk verschillende effecten had wanneer de subcutane druk hoger of lager werd. Tevens toonde hij aan dat het meten van de interface druk  (druk op de huid) varieerde ifv de gebruikte electroden.

Vervolgens werd de bodytronic voorgesteld (Bauerfeind). Op basis van eerdere kritieken werd nu de validiteit van de bodytronic voorgesteld, vgl met o.a. waterverplaatsing. Toen de vraag gesteld werd wat de prijs is van de Bodytronic werd er enkel gesteld dat deze niet goedkoop is maar als een leasing toestel ter beschikking zou komen.

O. Zelka stelde eveneens een nieuw concept voor waarbij ‘slimme materialen’ worden ingezet om op een nieuwe manier intermittente compressie aan te bieden. Het slimme materiaal reageert op een elektrische impuls door te krimpen. Hierdoor kan een basisdruk aangelegd worden en intermittent worden er drukpieken opgewekt. Het prototype is getest met als uitkomstmaat de stroomsnelheid in de venen. Of dit product ook waardevol zal zijn in oedeemtherapie moet uiteraard nog aangetoond worden.

A. Nilsson (Presscise) demonstreerde een oplossing voor het loskomen van bandage rond de enkels. Door de combinatie van een compressie sok voor de enkel aangevuld met een bandage voor het been, slaagde ze erin om 20mmHG druk te creëren op de voet alsook onderbeen.

S. Kravitz stelde nog een piezoeletrisch meetsysteem voor om de interface druk te bepalen. Een geanimeerde discussie over waar en hoe meten van de interfacedruk was het gevolg. Hieruit kunnen we enkel besluiten dat er nog genoeg vraagstukken zijn ivm compressietherapie.

U vindt een beschrijving van ons privacybeleid en het gebruik van cookies op deze pagina.

Ik accepteer