GEZOCHT: borstkankerpatiënten met hand en/of armlymfoedeem voor een klinische studie

Thursday, March 8, 2018

Achtergrond

Borstkanker-gerelateerd lymfoedeem van de arm is een gevreesde complicatie waar bijna 20% van de patiënten mee te kampen krijgt. Momenteel krijgt nagenoeg elke patiënt manuele lymfedrainage (MLD) als behandeling voor dit oedeem. Echter hebben verschillende wetenschappelijke studies de effectiviteit van MLD onderzocht en besloten dat de meerwaarde van MLD op het verminderen van het oedeemvolume, additioneel aan de andere componenten van de decongestieve lymfatische therapie, eerder beperkt is.

Een eerste mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat de MLD op een inefficiënte manier wordt toegepast. Tijdens een traditionele MLD worden namelijk handgrepen toegepast op alle mogelijke lymfeknopen en -vaten dewelke anatomisch aanwezig kunnen zijn. Echter, na een okselontruiming en/of radiotherapie voor de behandeling van borstkanker, is het lymfestelsel beschadigd: lymfeknopen worden weggenomen en er vindt een fibrosering van het oppervlakkige lymfatische netwerk plaats. Als gevolg hiervan gaat de lymfatische drainage in tegengestelde richting verlopen, beter gekend als ‘dermal rerouting’. Deze rerouting is patiënt-specifiek. Hierdoor is het noodzakelijk af te stappen van de traditionele vorm van MLD en is een nieuwe aanpak nodig. Lymfofluoroscopie kan helpen om de efficiëntie van de MLD te verhogen. Tijdens een fluoroscopisch onderzoek wordt een fluorescente substantie intradermaal in de hand geïnjecteerd om visualisatie van het oppervlakkige lymfetransport tussen hand en romp mogelijk te maken. Ten tweede heeft onderzoek aangetoond dat MLD met hogere druk (versus lagere druk) en glijtechnieken (versus pompbewegingen) effectiever zijn ter verbetering van het lymfetransport. Door deze nieuwe methode van MLD, meer bepaald de fluoroscopie-gestuurde MLD, is de therapeut in staat een patiënt-specifieke drainage uit te voeren gebaseerd op de individuele anatomie van het oppervlakkige lymfatische netwerk. Deze drainagetechnieken worden toegepast met hogere druk en het lymfetransport doorheen de lymfecollectoren wordt gestimuleerd via glijbewegingen over de huid.

Doel van de studie

Het doel van deze multicentrische, dubbel-geblindeerde RCT is om het additionele effect van fluoroscopie-gestuurde MLD, als onderdeel van de decongestieve lymfatische therapie, na te gaan en deze te vergelijken met de toegevoegde waarde van een traditionele MLD en een placebo MLD. 

Meer informatie over het protocol van de studie vindt u HIER.

Contactgegevens

De studie wordt uitgevoerd in 4 universitaire ziekenhuizen (UZ Leuven, UZ Antwerpen, UMC Sint-Pieter te Brussel en UZ Gent), als ook in 1 regionaal ziekenhuis (AZ Groeninge, Kortrijk).  Tot op heden werden reeds 125 patiënten gerekruteerd. Het doel bestaat eruit, tegen eind januari 2019, in totaal 201 patiënten te hebben geïncludeerd. T.e.m. januari 2019 zijn we nog steeds op zoek naar patiënten met borstkanker-gerelateerd lymfoedeem van de arm en/of hand.

 

Voor verdere vragen of informatie kan u terecht op de nummers 016 34 50 05 en 016 34 50 06, of per mail naar tessa.devrieze@kuleuven.be en lore.vos@kuleuven.be.

 

 

U vindt een beschrijving van ons privacybeleid en het gebruik van cookies op deze pagina.

Ik accepteer