De rol van medicatie in de behandeling van lymfoedeem: een nieuwe studie

Wednesday, February 22, 2017

Prof. Stanly Rockson (Stanford University, USA) was vandaag te gast in het Lymfoedeem Centrum van Macquarie University in Sydney waar prof. John Boyages aan het hoofd staat. Prof. Rockson kwam de resultaten van zijn onderzoek naar de mogelijke rol van medicatie in de behandeling van lymfoedeem voorstellen en de start van een nieuwe klinische studie aankondigen.

Bij chronisch lymfoedeem zien we vaak een verdikking en verandering in structuur van de huid. Uit genetisch onderzoek bij muizen blijkt dat bepaalde ontstekingsfactoren en het immuunsysteem een belangrijke rol spelen in dit proces. Vanuit dit standpunt heeft het team van Prof. Rockson onderzoek gedaan naar het effect van ontstekingsremmers op lymfoedeem in de staart van muizen. De resultaten waren veelbelovend en het lymfoedeem kon volledig behandeld worden. Vervolgens hebben ze een onderzoek gedaan bij mensen en ook hier zagen ze een vermindering in de dikte van de huid en dus afname van het oedeem, zowel klinisch als microscopisch. Van de 120 deelnemers had 97% een goede respons op de medicatie.

Deze preliminaire onderzoeken hebben geleid tot de opstart van de ULTRA trial. Dit is een fase 2 gerandomiseerde studie naar het effect van Ubenimex, een ontstekingsremmer, op secundair lymfoedeem van de benen. Een fase 2 studie is een gecontroleerde studie om te onderzoeken of deze medicatie inderdaad doeltreffend is voor het behandelen van lymfoedeem en heeft vooral het doel om de juiste dosis en de nevenwerkingen te achterhalen. De eerste onderzoeken van Prof. Rockson zijn dus veelbelovend maar er is nog een lange weg af te leggen!

U vindt een beschrijving van ons privacybeleid en het gebruik van cookies op deze pagina.

Ik accepteer