Terugblik symposium ‘Kinesitherapie na borstkanker’ – 20 september 2016

Monday, September 26, 2016

Op 20 september zakten 150 kinesitherapeuten af naar Leuven voor het symposium ‘Kinesitherapie na borstkanker: wetenschappelijke bevindingen toegepast in de klinische praktijk’. Vooraleer te starten met de presentaties kon iedereen genieten van een lekkere lunch en de sponsorstanden bezoeken. Er kon uitgebreid kennis gemaakt worden met verschillende producten zoals armkousen en borstprothesen en verschillende toestellen. De eerste presentatie was een algemene inleiding over welke problemen, naast lymfoedeem, kunnen voorkomen na borstkanker. Vervolgens gaf Prof. Mira Meeus een overzicht van de evidentie voor kinesitherapie bij pijn na kanker. Het is duidelijk dat pijn na kanker zeer complex is en vaak een individuele biopsychosociale aanpak vraagt. Evi Dieltjens heeft een duidelijk overzicht gegeven van de inhoud van kinesitherapie in de postoperatieve fase na borstkanker. Het eerste deel werd afgesloten door Prof. Nele Devoogdt. Zij verduidelijkte dat oefentherapie, zelfs met gewichten, geen risico geeft op de ontwikkeling van lymfoedeem na borstkanker.

Het tweede deel werd ingezet door Nele Vervloesem die enkele praktische tips en voorbeelden voor oefentherapie na borstkanker gaf. Veranderde houdings- en bewegingspatronen zijn namelijk vaak voorkomend en vragen om verschillende oefeningen. Prof. Hans Wildiers gaf een verhelderend overzicht van de nevenwerkingen van de verschillende behandelingen na borstkanker waarmee we in de praktijk vaak geconfronteerd worden. Ten slotte heeft An De Groef het woord genomen om de belangrijkste resultaten van haar doctoraatsonderzoek rond het effect van myofasciale therapie na borstkanker toe te lichten. Uit dit onderzoek blijkt dat myofasciale therapie, toegevoegd aan de standaard kinesitherapeutische behandeling van schouderproblemen na borstkanker een meerwaarde is voor het verminderen van de pijnintensiteit bij patiënten met aanhoudende klachten ter hoogte van het bovenste lidmaat na hun behandeling van borstkanker. In de postoperatieve fase daarentegen blijkt dat myofasciale therapie geen meerwaarde heeft.

Met dit symposium werd de aandacht gevestigd op niet-oedeem klachten na de behandeling van borstkanker. Verschillende kinesitherapeutische technieken werden besproken zodat de kinesitherapeuten hiermee meteen aan de slag konden.

U vindt een beschrijving van ons privacybeleid en het gebruik van cookies op deze pagina.

Ik accepteer