Welkom bij Oedema

Een interuniversitaire groep (UAntwerpen, UGent en KU Leuven) met als doel het organiseren van opleidingen binnen het domein van de oedeemtherapie.

Interuniversitaire groep

Oedema is een interuniversitaire groep (UAntwerpen, UGent en KU Leuven) die als doel heeft opleidingen te organiseren binnen het domein van de oedeemtherapie. Naast de tweejaarlijkse universitaire permanente vorming oedeemtherapie houdt Oedema ook een tweejaarlijks symposium om de meest recente ontwikkelingen binnen de oedeemtherapie bekend te maken. Vanaf 2017 biedt Oedema ook ‘opleidingen op maat’ aan. Dit kunnen korte infosessies zijn voor de verschillende zorgverstrekkers binnen de oedeemtherapie of uitgebreide lesdagen over een specifieke topic. Meer info kan u vinden op deze website onder ‘Opleidingen’.

Tot slot kan u ook informatie over de verschillende types oedeem en de laatste nieuwtjes binnen de oedeemtherapie vinden. U kan ook de gegevens van therapeuten gespecialiseerd binnen de oedeemtherapie opzoeken.