Welkom

Oedema is een interuniversitaire groep (UAntwerpen, UGent en KU Leuven) die als doel heeft opleidingen te organiseren binnen het domein van de oedeemtherapie. Naast de tweejaarlijkse universitaire permanente vorming oedeemtherapie houdt Oedema ook een tweejaarlijks symposium om de meest recente ontwikkelingen binnen de oedeemtherapie bekend te maken. Vanaf 2017 biedt Oedema ook ‘opleidingen op maat’ aan. Dit kunnen korte infosessies zijn voor de verschillende zorgverstrekkers binnen de oedeemtherapie of uitgebreide lesdagen over een specifieke topic. Meer info kan u vinden op deze website onder ‘Interuniversitaire cursus’.

Tot slot kan u ook informatie over de verschillende types oedeem en de laatste nieuwtjes binnen de oedeemtherapie vinden. U kan ook de gegevens van therapeuten gespecialiseerd binnen de oedeemtherapie opzoeken. 

Nieuwsberichten

De rol van medicatie in de behandeling van lymfoedeem: een nieuwe studie

Gepost op: 26/02/2017

22 februari 2017

Prof. Stanly Rockson (Stanford University, USA) was vandaag te gast in het Lymfoedeem Centrum van Macquarie University in Sydney waar prof. John Boyages aan het hoofd staat. Prof. Rockson kwam de resultaten van zijn onderzoek naar de mogelijke rol van medicatie in de behandeling van lymfoedeem voorstellen en de start van een nieuwe klinische studie aankondigen.

Bij chronisch lymfoedeem zien we vaak een verdikking en verandering in structuur van de huid. Uit genetisch onderzoek bij muizen blijkt dat bepaalde ontstekingsfactoren en het immuunsysteem een belangrijke rol spelen in dit proces. Vanuit dit standpunt heeft het team van Prof. Rockson onderzoek gedaan naar het effect van ontstekingsremmers op lymfoedeem in de staart van muizen. De resultaten waren veelbelovend en het lymfoedeem kon volledig behandeld worden. Vervolgens hebben ze een onderzoek gedaan bij mensen en ook hier zagen ze een vermindering in de dikte van de huid en dus afname van het oedeem, zowel klinisch als microscopisch. Van de 120 deelnemers had 97% een goede respons op de medicatie.

Deze preliminaire onderzoeken hebben geleid tot de opstart van de ULTRA trial. Dit is een fase 2 gerandomiseerde studie naar het effect van Ubenimex, een ontstekingsremmer, op secundair lymfoedeem van de benen. Een fase 2 studie is een gecontroleerde studie om te onderzoeken of deze medicatie inderdaad doeltreffend is voor het behandelen van lymfoedeem en heeft vooral het doel om de juiste dosis en de nevenwerkingen te achterhalen. De eerste onderzoeken van Prof. Rockson zijn dus veelbelovend maar er is nog een lange weg af te leggen!

Opleidingen op maat!

Gepost op: 20/02/2017

Vanaf 2017 biedt Oedema "opleidingen op maat" aan...

Dit kunnen algemene informatiesessies van een paar uur zijn of uitgebreidere opleidingsdagen rond een specifiek topic binnen de oedeemtherapie.

Ons doelpubliek zijn zorgverstrekkers betrokken bij de oedeemtherapie (artsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, bandagisten...).

Wil u meer informatie? Contacteer ons via info@oedema.be